Mechanické opravy motocyklů

Všechny mechanické opravy a úpravy motocyklů

Výměna spojky

Oprava výměna  výroba výfuku

Přestavba motocyklu

Příprava a provedení STK